Om mig

Jag heter Matilda Hulth och är legitimerad psykolog med KBT-inriktning (Kognitiv Beteendeterapi). 

Förutom klassisk KBT-behandling mot olika ångestdiagnoser som social fobi, paniksyndrom, tvångsproblematik, hälsoångest och överdriven oro arbetar jag med Schematerapi; en metod som syftar till att utforska och förändra negativa mönster i vårt sätt att vara och reagera.


Jag har de senaste åren arbetat främst med ångestproblematik och trauma (PTSD). Tidigare inom psykiatrin och därefter med patienter remitterade från vårdcentral. Jag har stor erfarenhet av att utreda och behandla patienter med neuropsykiatriska funktionsvariationer som ADHD och Asperger samt behandling av patienter med Emotionellt  instabilt personlighetssyndrom (tidigare benämnt Borderline).

Anledningarna till att söka psykolog varierar. Vissa vet vad de behöver hjälp med som vid specifika fobier eller panikattacker. Andra kan uppleva att något inte stämmer men vet inte varför eller vad de kan göra åt det. Tillsammans kartlägger och utforskar vi just din problematik och lägger upp en plan för hur vi ska arbeta framåt.